Tê ngang thang cáp

1.00 VND
Tê ngang thang cáp 3 lỗ nối

Tê ngang thang cáp là 1 trong các thành phần lắp đặt giá đỡ thang cáp hệ thống điện trong và ngoài các tòa nhà lớn, các công trình cao ốc hoặc tổng kho.

Các loại tê ngang dựa trên kích thước của thang cáp để lựa chọn. Tuy nhiên cũng có thể phân loại theo lỗ nối 2 đầu tê. Có 3 loại tê ngang:

1. Tê ngang thang cáp 2 lỗ nối 2 đầu

Tê ngang thang cáp 2 lỗ nối

2. Tê ngang thang cáp 4 lỗ nối

 

Tê ngang thang cáp 4 lỗ nối

3. Tê ngang thang cáp 3 lỗ nối

Tê ngang thang cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *