Tê ngang máng cáp

1.00 VND
Tê ngang máng cáp 3 lỗ nối

Tê ngang máng cáp được sử dụng khi kết nối 3 đoạn máng cáp kích thước bằng nhau, vuông góc với nhau. Tê ngang máng cáp được áp dụng rất linh hoạt trong nhiều trường hợp.

Kích thước tê ngang rất đa dạng và tương đồng với kích thước máng cáp. Tuy nhiên để phân biệt, tê ngang máng cáp có các loại sau:

1. Tê ngang máng cáp 2 lỗ nối

Tê ngang máng cáp 2 lỗ nối

2. Tê ngang máng cáp 4 lỗ nối:

Tê ngang máng cáp 4 lỗ nối

3. Tê ngang máng cáp 3 lỗ nối:

Tê ngang máng cáp 3 lỗ nối

Nắp tê ngang máng cáp:

Nắp tê ngang máng cáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *