Tê ngang khay cáp

1.00 VND
Tê ngang khay cáp 3 lỗ nối

Tê ngang khay cáp là 1 trong các thành phần khớp nối khay cáp để hoàn chỉnh hệ thống giá đỡ cáp điện tại các công trình, tòa nhà, cao ốc.

Tê ngang khay cáp có các loại sau:

1 Tê ngang khay cáp 2 lỗ nối

Tê ngang khay cáp 2 lỗ nối

2. Tê ngang khay cáp 4 lỗ nối

Tê ngang khay cáp 4 lỗ nối

3. Tê ngang khay cáp 3 lỗ nối

Tê ngang khay cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *