Tê ngang khay cáp

1.00 VND
Tê ngang khay cáp 3 lỗ nối

Tê ngang khay cáp được sử dụng để kết nối 3 đoạn khay cáp khác nhau cùng kích cỡ nằm trên cùng 1 mặt phẳng. Sử dụng tê ngang chủ yếu với mục đích chia nhánh đường dây cáp.

Các loại tê ngang khay cáp như sau:

1. Tê ngang khay cáp 2 lỗ nối

Tê ngang khay cáp 2 lỗ nối

2. Tê ngang khay cáp 4 lỗ nối

Tê ngang khay cáp 4 lỗ nối

3. Tê ngang khay cáp 3 lỗ nối

Tê ngang khay cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *