Nối giảm trái thang cáp

1.00 VND
Nối giảm trái thang cáp 3 lỗ nối
  1. Nối giảm trái thang cáp 2 lỗ nối 2 đầu:

Nối giảm trái thang cáp 2 lỗ nối

2. Nối giảm trái thang cáp 4 lỗ nối 2 đầu

Nối giảm trái thang cáp 4 lỗ nối

3. Nối giảm trái thang cáp 3 lỗ nối 2 đầu

Nối giảm trái thang cáp 3 lỗ nối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *