Nối giảm trái máng cáp

1.00 VND
Nối giảm trái máng cáp 2 lỗ nối

Trong hệ thống điện của công trình, sử dụng nối giảm trái máng cáp khi 1 trong các đường cáp điện được thu hẹp lại hoặc tránh chướng ngại vật bên trái.

Các nối giảm máng cáp được sản xuất cùng chất liệu, kích thước với máng cáp. Có 1 đầu lớn và 1 đầu nhỏ. Phân biệt nối giảm trái máng cáp như sau:

1. Nối giảm máng cáp 4 lỗ nối

Nối giảm trái máng cáp 4 lỗ nối

2. Nối giảm trái máng cáp 3 lỗ nối

Nối giảm trái máng cáp 3 lỗ nối

3. Nối giảm trái máng cáp 2 lỗ nối

Nối giảm trái máng cáp 2 lỗ nối

Nắp nối giảm trái máng cáp:

Nắp nối giảm trái máng cáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *