Nối giảm trái khay cáp

1.00 VND
Nối giảm trái khay cáp 4 lỗ nối

Tương tự với nối giảm đều khay cáp, nối giảm trái khay cáp nằm trong 3 loại khớp nối giảm của khay cáp có tác dụng kết nối 2 đoạn khay cáp kích thước khác nhau cùng nằm trên 1 mặt phẳng. Giúp tăng hoặc giảm diện tích giá đỡ.

Các loại nối giảm trái khay cáp:

1. Nối giảm trái khay cáp 3 lỗ nối

Nối giảm trái khay cáp 3 lỗ nối

2. Nối giảm trái khay cáp 2 lỗ nối

Nối giảm trái khay cáp 2 lỗ nối

3. Nối giảm trái khay cáp 4 lỗ nối

Nối giảm trái khay cáp 4 lỗ nối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *