Nối giảm phải thang cáp

1.00 VND

Nối giảm phải thang cáp sử dụng trong các trường hợp muốn thu nhỏ hoặc mở rộng diện tích chứa của thang cáp. Kích thước nối giảm phải đa dạng.

Các loại nối giảm phải thang cáp:

  1. Nối giảm phải thang cáp loại 2 lỗ nối 2 đầu

Nối giảm phải 2 lỗ nối

2. Nối giảm phải thang cáp 4 lỗ nối 2 đầu

Nối giảm phải thang cáp 4 lỗ nối

3. Nối giảm phải thang cáp 3 lỗ nối 2 đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *