Nối giảm phải máng cáp

1.00 VND
Nối giảm phải máng cáp 4 lỗ nối

Nối giảm phải máng cáp là 1 trong các thành phần khớp nối giúp cho các đoạn máng cáp trở thành 1 hệ thống giá đỡ hoàn chỉnh. Nối giảm phải được sử dụng linh hoạt trong nhiều trường hợp khác nhau.

Để phân biệt nối giảm phải máng cáp, có các loại sau:

1. Nối giảm phải máng cáp 2 lỗ nối

Nối giảm phải máng cáp 2 lỗ nối

2. Nối giảm phải máng cáp 4 lỗ nối

Nối giảm phải máng cáp 4 lỗ nối

3. Nối giảm phải máng cáp 3 lỗ nối

Nối giảm phải máng cáp 3 lỗ nối

Nắp nối giảm phải máng cáp:

Nắp nối giảm phải máng cáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *