Nối giảm phải khay cáp

1.00 VND
Nối giảm phải khay cáp 3 lỗ nối

Nối giảm phải khay cáp chuyên dụng nối 2 đoạn khay cáp khác nhau về kích thước nhưng cùng nằm trên 1 mặt phẳng. Công dụng là để tăng hoặc giảm diện tích khay đỡ hệ thống cáp điện trong các công trình.

Các loại nối giảm phải khay cáp:

1. Nối giảm phải khay cáp 2 lỗ nối

Nối giảm phải khay cáp 2 lỗ nối

2. Nối giảm phải khay cáp 4 lỗ nối

Nối giảm phải khay cáp 4 lỗ nối

3. Nối giảm phải khay cáp 3 lỗ nối

Nối giảm phải khay cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *