Nối giảm đều thang cáp

1.00 VND
Nối giảm đều thang cáp 4 lỗ nối

Nối giảm đều thang cáp là 1 trong các thành phần dùng để kết nối thang cáp thành 1 hệ thống hoàn chỉnh theo đúng sơ đồ đường điện của công trình.

Nối giảm đều có các loại lỗ nối như sau:

  1. Nối giảm đều 2 lỗ nối:

Nối giảm đều thang cáp 2 lỗ nối

2. Nối giảm đều thang cáp 4 lỗ nối

Nối giảm đều thang cáp 4 lỗ nối

3. Nối giảm đều thang cáp 3 lỗ nối 2 đầu

 

Nối giảm đều thang cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *