Nối giảm đều máng cáp

1.00 VND
Nối giảm đều máng cáp 3 lỗ nối

Nối giảm đều máng cáp sử dụng để kết nối 2 đoạn máng cáp kích thước khác nhau trên cùng 1 mặt phẳng, mục đích là để tăng hoặc giảm diện tích máng cáp đỡ hệ thống điện, tránh chướng ngại vật hoặc nhu cầu diện tích máng đỡ tăng, giảm.

Nối giảm đều máng cáp được phân biệt như sau:

1. Nối giảm đều máng cáp 2 lỗ nối:

Nối giảm đều máng cáp 2 lỗ nôi

2. Nối giảm đều máng cáp 4 lỗ nối

Nối giảm đều máng cáp 4 lỗ nối

3. Nối giảm đều máng cáp 3 lỗ nối:

Nối giảm đều máng cáp 3 lỗ nối

Nắp nối giảm đều máng cáp:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *