Nối giảm đều khay cáp

1.00 VND
Nối giảm đều khay cáp 3 lỗ nối

Nối giảm đều khay cáp ứng dụng trong khá nhiều trường hợp. Nhưng chung quy lại công dụng của loại khớp nối này là kết nối 2 đoạn thang cáp trên cùng 1 mặt phẳng.

Nối giảm đều khay cáp có các loại lỗ nối sau:

1. Nối giảm đều khay cáp 2 lỗ nối:

Nối giảm đều khay cáp 2 lỗ nối

2. Nối giảm đều khay cáp 4 lỗ nối:

Nối giảm đều khay cáp 4 lỗ nối

3. Nối giảm đều khay cáp 3 lỗ nối:

Nối giảm đều khay cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *