Ngã tư máng cáp

1.00 VND
Ngã tư máng cáp 3 lỗ nối

Khi 4 đoạn máng cáp cần kết nối để trở thành 1 khối hoàn chỉnh nâng đỡ hệ thống cáp điện cần sử dụng ngã tư máng cáp.

Ngã tư máng cáp được phân loại như sau:

1. Ngã tư máng cáp 2 lỗ nối

Ngã tư máng cáp 2 lỗ nối

2. Ngã tư máng cáp 4 lỗ nối

Ngã tư máng cáp 4 lỗ nối

3. Ngã tư máng cáp 3 lỗ nối:

Ngã tư máng cáp 3 lỗ nối

Nắp ngã tư máng cáp: Dù lỗ nối máng cáp khác nhau nhưng sử dụng chung 1 loại nắp. Nắp sẽ thay đổi theo kích thước máng cáp.

Nắp ngã tư máng cáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *