Máng cáp Y 45 độ trái

1.00 VND
Máng cáp Y 45 độ trái 4 lỗ nối

Khớp nối máng cáp chữ Y 45 độ trái sử dụng để kết nối 3 đoạn máng cáp trên cùng 1 mặt phẳng, 1 trong các đoạn máng cáp chếch 45 độ phía bên trái.

Khớp nối này được phân loại như sau:

1. Máng cáp chữ Y 45 độ trái

Máng cáp Y 45 độ trái 2 lỗ nối

2. Máng cáp chữ Y 45 độ trái

Máng cáp Y 45 độ trái 4 lỗ nối

3. Máng cáp chữ Y 45 độ trái

Máng cáp Y 45 độ trái 3 lỗ nối

Nắp khớp nối máng cáp chữ Y 45 độ trái:

Nắp máng cáp Y 45 độ trái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *