Máng cáp Y 45 độ phải

1.00 VND
Máng cáp Y 45 độ phải 2 lỗ nối

Khớp nối máng cáp chữ Y 45 độ phải sử dụng để kết nối 3 đoạn máng cáp trên cùng 1 mặt phẳng, 1 trong các đoạn máng cáp chếch 45 độ phía bên phải.

Khớp nối này được phân loại như sau:

1. Khớp nối máng cáp chữ Y 45 độ 4 lỗ nối

Máng cáp Y 45 độ phải

2. Khớp nối máng cáp chữ Y 45 độ phải 3 lỗ nối

Máng cáp Y 45 độ phải 3 lỗ nối

3. Khớp nối máng cáp chữ Y 45 độ phải 2 lỗ nối:

Máng cáp Y 45 độ phải 2 lỗ nối

Nắp khớp nối chữ Y 45 độ phải:

Nắp máng cáp Y 45 độ phải

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *