Co xuống máng cáp

1.00 VND
Co xuống máng cáp 4 lỗ nối

Co xuống máng cáp kết nối 2 đoạn máng cáp tại 1 mặt phẳng và 1 đoạn máng cáp vuông góc 90 hướng xuống dưới.

Co xuống máng cáp có 3 loại sau:

1. Co xuống máng cáp 2 lỗ nối

Co xuống máng cáp 2 lỗ nối

2. Co xuống máng cáp 4 lỗ nối:

Co xuống máng cáp 4 lỗ nối

3. Co xuống máng cáp 3 lỗ nối:

Co xuống máng cáp 3 lỗ nối

Nắp co lên máng cáp:

Nắp co lên máng cáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *