Co ngang thang cáp

1.00 VND
Co ngang thang cáp 3 lỗ nối 2 đầu

Co ngang thang cáp, chất liệu sản xuất theo tiêu chuẩn thang cáp, sử dụng để nối thang cáp tại các điểm gấp khúc trong hệ thống dẫn điện các tòa nhà. Các dạng co ngang thang cáp bao gồm:

  1. Co ngang thang cáp 2 lỗ nối 2 đầu:

Co ngang thang cáp 2 lỗ nối 2 đầu

2. Co ngang thang cáp 4 lỗ nối 2 đầu:

Co ngang thang cáp 4 lỗ nối 2 đầu

3. Co ngang thang cáp 3 lỗ nối 2 đầu:

Co ngang thang cáp 3 lỗ nối 2 đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *