Co ngang thang cáp 45 độ

1.00 VND
Co ngang thang cáp 45 độ 3 lỗ nối 2 đầu

Co ngang thang cáp 45 độ là 1 trong các thành phần kết nối các đoạn thang cáp khác nhau tại các điểm góc khác nhau sao cho phù hợp với sơ đồ đường điện tại công trình. Co ngang thang cáp 45 độ có các loại lỗ nối sau:

  1. Co ngang thang cáp loại 2 lỗ nối 2 đầu

Co ngang thang cáp 45 độ 2 lỗ nối

2. Co ngang thang cáp 45 độ loại 4 lỗ nối 2 đầu

 

Co ngang thang cáp 45 độ 4 lỗ nối

3. Co ngang thang cáp 45 độ loại 3 lỗ nối 2 đầu

Co ngang thang cáp 45 độ 3 lỗ nối 2 đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *