Co ngang máng cáp

1.00 VND
Co ngang máng cáp 3 lỗ nối

Co ngang máng cáp là 1 trong những thành phần kết nối các đoạn máng cáp thành 1 khối giá đỡ hệ thống điện hoàn chỉnh. Co ngang máng cáp được sử dụng trong trường hợp kết nối 2 đoạn máng cáp cần gấp khúc vuông góc trên 1 mặt phẳng.

Để phân loại co ngang máng cáp dựa vào các lỗ nối 2 đầu để bắt vít:

1. Co ngang máng cáp 2 lỗ nối:

Co ngang máng cáp 2 lỗ nối

2. Co ngang máng cáp 4 lỗ nối

Co ngang máng cáp 4 lỗ nối

3. Co ngang máng cáp 3 lỗ nối

Co ngang máng cáp 3 lỗ nối

Nắp co ngang máng cáp:

Nắp co ngang máng cáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *