Co ngang máng cáp 45 độ

1.00 VND
Co ngang máng cáp 45 độ 4 lỗ nối

Co ngang máng cáp 45 độ đa dạng kích thước, được sản xuất chất liệu cùng loại với máng cáp. Co ngang máng cáp 45 độ được sử dụng để kết nối 2 đoạn máng cáp gấp khúc 45 độ trên cùng 1 mặt phẳng.

Có 3 loại co ngang máng cáp 45 độ. Lựa chọn máng cáp và co ngang phải cùng loại mới có thể kết nối. Cụ thể như sau:

1. Co ngang máng cáp 45 độ 4 lỗ nối

Co ngang máng cáp 45 độ 4 lỗ nối

2. Co ngang máng cáp 45 độ 3 lỗ nối

Co ngang máng cáp 45 độ 3 lỗ nối

3. Co ngang máng cáp 45 độ 2 lỗ nối

Co ngang máng cáp 45 độ 4 lỗ nối

Nắp co ngang máng cáp 45 độ

Nắp co ngang máng cáp 45 độ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *