Co ngang khay cáp 45 độ

1.00 VND
Co ngang khay cáp 45 độ 3 lỗ nối

Co ngang khay cáp 45 độ sử dụng cho trường hợp hệ thống giá đỡ cáp điện gấp khúc. Các loại co ngang khay cáp bao gồm:

1. Co ngang khay cáp 45 độ 2 lỗ nối:

Co ngang khay cáp 45 độ 2 lỗ nối

2. Co ngang khay cáp 45 độ 4 lỗ nối

Co ngang khay cáp 45 độ 4 lỗ nối

3. Co ngang khay cáo 45 độ 3 lỗ nối:

Co ngang khay cáp 45 độ 3 lỗ nối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *