Co lên thang cáp

1.00 VND
Co lên thang cáp 2 lỗ nối

Các dạng co lên thang cáp:

  1. Co lên 4 lỗ nối 2 đầu:

Co lên 4 lỗ nối

2. Co lên 3 lỗ nối 2 đầu

Co lên 3 lỗ nối

3. Co lên 2 lỗ nối 2 đầu:

Co lên thang cáp 2 lỗ nối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *