Co lên máng cáp

1.00 VND
Co lên máng cáp 3 lỗ nối

Co lên máng cáp sản xuất cùng chất liệu với máng cáp, là thành phần nối các máng cáp khi cần đỡ hệ thống điện từ mặt phẳng gấp khúc vuông góc hướng lên trên.

Thành phần này phân loại bằng lỗ nối ở 2 đầu:

1. Co lên máng cáp 2 lỗ nối

Co lên máng cáp 2 lỗ nối

2. Co lên máng cáp 4 lỗ nối

Co lên máng cáp 4 lỗ nối

3. Co lên máng cáp 3 lỗ nối

Co lên máng cáp 3 lỗ nối

Nắp co xuống máng cáp:

Nắp co lên máng cáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *