Co lên khay cáp

1.00 VND
Co lên khay cáp 3 lỗ nối

Co lên khay cáp là 1 trong những thành phần kết nối khay cáp tạo thành giá đỡ hoàn chỉnh cho hệ thống điện trong các công trình, tòa nhà.

Co lên khay cáp có các dạng lỗ nối sau:

1. Co lên khay cáp 2 lỗ nối:

 

Co lên khay cáp 2 lỗ nối

2. Co lên khay cáp 4 lỗ nối

Co lên khay cáp 4 lỗ nối

3. Co lên khay cáp 3 lỗ nối:

Co lên khay cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *