Chữ Y 45 độ trái khay cáp

1.00 VND
chữ y 45 độ trái khay cáp 3 lỗ nối

1 trong những bộ phận vừa kết nối các đoạn khay cáp lại thành 1 hệ thống giá đỡ hoàn chỉnh vừa mở rộng và kết nối 1 nhánh thứ 3 bên trái, cần sử dụng đến khớp nối chữ y bên trái cho khay cáp.

Chữ Y 45 độ bên trái có các loại lỗ nối sau:

1. Chữ Y 45 độ bên trái 2 lỗ nối:

chữ y 45 độ trái khay cáp 2 lỗ nối

2. Chữ Y 45 độ bên trái khay cáp 4 lỗ nối:

chữ y 45 độ trái khay cáp 4 lỗ nối

3. Chữ Y 45 độ bên trái khay cáp 3 lỗ nối:

chữ y 45 độ trái khay cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *