Chữ y 45 độ phải khay cáp

1.00 VND
Chữ y 45 độ phải khay cáp 2 lỗ nối

Chữ Y 45 độ phải khay cáp dùng trong trường hợp kết nối các đoạn và mở rộng thêm nhánh hệ thống điện. Chữ Y 45 độ phải cũng tương tự như những thành phần lắp ghép khay cáp khác, có 3 loại lỗ nối sau:

1. Chữ Y 45 độ phải khay cáp 4 lỗ nối:

Chữ y 45 độ phải khay cáp 4 lỗ nối

2. Chữ Y 45 độ phải khay cáp 3 lỗ nối

Chữ y 45 độ phải khay cáp 3 lỗ nối

3. Chữ Y 45 độ phải khay cáp 2 lỗ nối:

Chữ y 45 độ phải khay cáp 2 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *